Norm

NVN 2793:1985 nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan aromatische koolwaterstoffen - Kooladsorptie/vloeistofdesorptie/gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2006

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-07-1985
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan aromatische koolwaterstoffen in buitenlucht, gebruik makend van kooladsorptie, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Deze methode is van toepassing op de meting van de concentratie van de volgende componenten: Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, styreen, o-xyleen, m-xyleen, p-xyleen, isopropylbenzeen, n-propylbenzeen. Het concentratiegebied is, afhankelijk van de component, van ca. 1 µ g/m3 tot 1000 µ g/m3 bij het bemonsteren van 1 m3 lucht in 24 h. De bovengrens van het toepassingsgebied wordt bepaald door de adsorptiecapaciteit van de gebruikte kool. Deze capaciteit wordt bepaald door het doorbraakvolume van de betreffende component, welk volume niet mag worden overschreden tijdens de monsterneming. De ondergrens van het toepassingsgebied wordt bepaald door een aantal parameters, waaronder de aard van de component, het ruisniveau van de detector, de blancowaarde van de aromatische koolwaterstoffen in het koolbuisje en in de koolstofdisulfide, de grootte van het desorptierendement bij lage monsterbelading, storing van de oplosmiddelpiek in het chromatogram en storing van verontreiniging en in de desorptievloeistof. De methode biedt de mogelijkheid verschillende componenten gelijktijdig te bepalen. De monsternemingstijd is 24 h. en kortere tijd is toelaatbaar; in dat geval is de te bereiken ondergrens hoger. De methode is niet geschikt om momentbepalingen te doen of om snelle fluctuaties in de concentratie te meten. Organische componenten, die in de gaschromatografische analyse dezelfde of bijna dezelfde retentietijd hebben als de te bepalen componenten, zullen storen. De storingen kunnen worden opgeheven door een juiste keuze van soort en afmetingen van de gaschromatografische kolommen en de condities waaronder de kolom wordt bedreven. Waternevels en hoge vochtigheid verkleinen de adsorptiecapaciteit van de kool voor de componenten, evenals de aanwezigheid van andere adsorberende organische stoffen.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan aromatische koolwaterstoffen - Kooladsorptie/vloeistofdesorptie/gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of aromatic hydrocarbons - Carcoal tube adsorption/liquid desorption/gaschromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen