Norm

NVN 2793:2006 nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan gehalogeneerde en aromatische koolwaterstoffen - Kooladsorptie/vloeistofdesorptie/gaschromatografie

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 16
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-2006
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan gehalogeneerde en aromatische koolwaterstoffen in buitenlucht, gebruikmakend van kooladsorptie, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Deze methode is van toepassing op de meting van de concentratie van de componenten genoemd in bijlage C. Het concentratiegebied is, afhankelijk van de component, van ca. 1 g/m3 tot 1000 g/m3 bij het bemonsteren van 1 m3 lucht in 24 h. De bovengrens van het toepassingsgebied wordt bepaald door de doorbraakcapaciteit van de gebruikte kool. Deze capaciteit mag niet worden overschreden tijdens de monsterneming (zie hoofdstuk 3, 8 en bijlage A. De ondergrens van het toepassingsgebied wordt bepaald door een aantal parameters, waaronder de aard van de component, het ruisniveau van de detector (6.6.1), de blancowaarde van gehalogeneerde en aromatische koolwaterstoffen in het koolbuisje en in de koolstofdisulfide, de grootte van het desorptierendement bij lage monsterbelading (zie 9.3, 10.1 en bijlage B), storing van de oplosmiddelpiek in het chromatogram en storing van verontreinigingen in de desorptievloeistof. methode biedt de mogelijkheid verschillende componenten gelijktijdig te bepalen. De monsternemingstijd is 24 h. Een kortere tijd is toelaatbaar; in dat geval is de te bereiken ondergrens hoger. De methode is niet geschikt om momentbepalingen te doen of om snelle fluctuaties in de concentratie te meten. Waternevels en hoge vochtigheid verkleinen de absorptiecapaciteit van de kool voor de componenten, evenals de aanwezigheid van andere adsorberende organische stoffen.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan gehalogeneerde en aromatische koolwaterstoffen - Kooladsorptie/vloeistofdesorptie/gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of halogenated aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen