Norm

NVN 2794:1985 nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan gechloreerde koolwaterstoffen - Kooladsorptie/vloeistofdesorptie/gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2006

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-08-1985
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan gechloreerde koolwaterstoffen in buitenlucht, gebruik makend van kooladsorptie, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Deze methode is van toepassing voor de meting van de concentratie in buitenlucht van de volgende componenten: dichloormethaan,trichloormethaan tetrachloormethaan 1,1-dichloormethaan 1,2-dichlooretheen 1,1-dichlooretheen 1,2-dichlooretheen 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen 1,1,2,2-tetrachloorethaan tetrachlooretheen 1,2-dichloorpropaan Het concentratiegebied is, afhankelijk van de component, van ca. 0,1 ยต g/m3 bij het bemonsteren van 1 m3 lucht gedurende maximaal 24 h. De methode biedt de mogelijkheid verschillende componenten gelijktijdig te bepalen, maar is niet geschikt om momentbepalingen uit te voeren of om snelle fluctuaties in de concentratie te meten. De ondergrens van het toepassingsgebied wordt bepaald door een aantal parameters. Organische verbindingen, die in de buitenlucht voorkomen en die in de gaschromatografische analyse dezelfde of nagenoeg dezelfde retentietijd hebben als de te bepalen chloorkoolwaterstof, kunnen storen.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan gechloreerde koolwaterstoffen - Kooladsorptie/vloeistofdesorptie/gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of chlorinated hydrocarbons - Charcoal tube adsorption/liquid desorption/gaschromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen