Norm

NVN 2798:1986 2e Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen - Hogedruk-vloeistofchromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-12-2013

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 10
Gepubliceerd op 01-02-1986
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een methode voor de bepaling van de concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in buitenlucht met behulp van hogedruk-vloeistofchromatografie (HPLC). De voornorm is van toepassing op de meting van 19 PAK in buitenlucht: fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, 3,6-dimethylfenantreen, trifenyleen, benzo(b)fluoreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(e)pyreen, benzo(j)fluoranteen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen,benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, dibenzo(ah)antraceen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, antantreen, coroneen. PAK komen voornamelijk voor in buitenlucht als gas of geadsorbeerd aan stofdeeltjes met een grootte kleiner dan 5 ยต m. Dit vormt een onderdeel van de thoracale fractie, die in de ademwegen doordringt en dus van invloed is op de gezondheid.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen - Hogedruk-vloeistofchromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons - High pressure liquid chromatography

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen