Norm

NVN 2816:1990 nl

Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 23-08-2011

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 18
Commissie Emissiemetingen en algemene aspecten
Gepubliceerd op 01-08-1990
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een methode voor de bepaling van de concentratie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in rook- en afgassen met behulp van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC). De voornorm is van toepassing op de meting van 22 verschillende PAK in rook- en afgassen. Dit zijn: fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, 3,6-dimethylfenantreen, trifenyleen, benzo(b)fluoreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(e)pyreen, benzo(j)fluoranteen, peryleen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, dibenzo(a,h)antraceen, dibenzo(a,j)antraceen, 3-methyl-cholantreen, indeno(1,2,3-c,d)pyreen, antantreen, coroneen. De ondergrens van de analysemethode, afhankelijk van de component en het gebruikte monstervolume, bedraagt voor bijv. benzo(a)pyreen ca. 0,1 ng/m3 .

Details

ICS-code 13.040.40
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Engelse titel Air quality - Stationairy source emissions - Determination of concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen