Norm

NVN 2817:1996 nl

Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Monsterneming en analyse voor het bepalen van de gehalten aan arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood en zink en hun verbindingen in zwevend stof en in de gasfase

  • Deze norm is ingetrokken sinds 18-01-2007

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Commissie Emissiemetingen en algemene aspecten
Gepubliceerd op 01-09-1996
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft de monsterneming en de analyse van rook-, proces- en uitlaatgassen ten behoeve van de bepaling van het gehalte aan arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood en zink en hun verbindingen, zowel in zwevend stof als in de gasfase. Deze voornorm is van toepassing op metingen in kanalen van vaste bronnen, zoals schoorstenen, gaslozingskanalen en procesleidingen.De voornorm is gericht op de bepaling van het gehalte aan genoemde bestanddelen voor de vaststelling van de emissie van deze bestanddelen naar de buitenlucht. De laagst meetbare concentratie van genoemde elementen wordt bepaald door de hoeveelheid bemonsterd gas, de blancowaarde van het gebruikte filter, respectievelijk adsorptie- of absorptiemedium, de analysemethode en de bijbehorende ontsluiting.

Details

ICS-code 13.040.40
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire bronnen - Monsterneming en analyse voor het bepalen van de gehalten aan arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood en zink en hun verbindingen in zwevend stof en in de gasfase
Engelse titel Air quality - Stationary source emissions - Sampling and analysis of the elements arsenic, cadmium, chromium, copper, mercury, lead, zinc and their alloys, in particulate matter and in the gas phase

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen