Norm

NVN 2934:1988 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan benzeen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2011

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 2
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-12-1988
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een nadere beschrijving van de bepaling van de concentratie aan organische dampen of gassen in werkpleklucht voor benzeen, gebruik makend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie; de algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse staat beschreven in NVN 2941, evenals beginsel, reagentia en hulpstoffen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. Het valideren van dosismeters, de theoretische achtergronden en definities van termen staan beschreven in NVN 2940. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan benzeen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een dosismeter met actieve kool als adsorbens. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 1 tot 300 mg/m3 bij een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie ook NVN 2941. Bij de gaschromatografische analyse kunnen organische componenten met gelijke retentietijden als benzeen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is bedoeld voor persoonsgebonden monsterneming en levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG).

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan benzeen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of benzene by gas diffusive sampling with a dosemeter, liquid desorption and gas chromatography

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen