Norm

NVN 2940:1989 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor toetsing van dosismeters voor de bepaling van toxische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2013

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-05-1989
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een algemene werkwijze voor het toetsen van dosismeters zowel in het laboratorium als op de werkplek om de bruikbaarheid ervan voor het bepalen van de concentratie aan een bepaalde toxische stof in damp- of gasvorm in werkpleklucht vast te stellen. De voornorm is van toepassing op dosismeters welke worden gebruikt ter vaststelling van concentraties van vluchtige stoffen in de lucht op de werkplek en waarvan de werking berust op diffusie van de betreffende stof(fen) in een voor die stof(fen) geschikt adsorbens. De voornorm is bedoeld als richtlijn voor het toetsen van de bruikbaarheid van geselecteerde dosismeters ter vaststelling van concentraties van bepaalde toxische stoffen in werkpleklucht met het oog op de controle op overschrijding van concentratiegrenswaarden.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor toetsing van dosismeters voor de bepaling van toxische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for validation of dosemeters for the determination of toxic vapours or gases by gasdiffusive sampling
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen