Norm

NVN 2941:1988 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van organische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2013

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-09-1988
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een algemene werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan organische dampen of gassen in werkpleklucht, gebruik makend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentraties aan organische dampen of gassen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van dosismeters waarin de lucht door diffusie doordringt en waarin zich een voor de betrokken stof(fen) geschikt adsorbens bevindt. Desorptie van de geadsorbeerde stof vindt plaats met een geschikte vloeistof. Doorgaans wordt actieve kool toegepast als adsorptiemiddel waarbij desorptie plaats vindt met koolstofsulfide (CS2). Echter, ook andere combinaties van adsorbens en desorptievloeistof zijn mogelijk, mits deze geschikt zijn voor de te bepalen stof(fen). Het toepassingsgebied wordt bepaald door het diffusie-debiet, dat weer afhangt van de diffusiecoƫfficiƫnt voor de te bepalen organische stof en van de vormgeving van de dosismeter.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van organische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for the determination of organic vapors or gases by gas diffusive sampling with a dosemeter, liquid desorption and gas chromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen