Norm

NVN 2954:1993 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan kwik in lucht door middel van atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming op een combinatie van een membraamprefilter en adsorptiebuis

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-1996
  • Deze norm is niet direct leverbaar vanuit de NEN-shop.
    Wilt u dit product bestellen neemt u dan contact op met NEN-klantenservice: (015) 2 690 391 of klantenservice@nen.nl

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-09-1993
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan metallische kwikdampen en anorganische kwikverbindingen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming op een combinatie van een membraamprefilter en adsorptiebuis en atomaire-absorptiespectrometrie met de koude-damp-techniek. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan kwik voorkomend als anorganische kwikverbindingen in stof in deeltjes met een aërodynamische middellijn van ten minste 0,3 µm en als metallische kwikdampen in werkpleklucht en is bruikbaar voor een concentratiegebied van 5 tot 250 µg/m3. De totale hoeveelheid stof per filter mag niet meer bedragen dan 2 mg. De methode is met specifieke aanpassing ook geschikt voor de bepaling van alkylkwikverbindingen. De monsternemingsmethode levert een over een bepallde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG) over periodes van 15 min. tot 8 h.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan kwik in lucht door middel van atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming op een combinatie van een membraamprefilter en adsorptiebuis
Engelse titel Air quality - Workplace atmospheres - Determination of the concentration of mercury in air by atomic absorption after active sampling on a combination of a membrane prefilter and sorbent tube
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen