Norm

NVN 2956:1992 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 09-12-2010

16,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2947, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 1 tot 1000 mg/m3 bij een monstervolume van 10 l en een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous aromatic hydrocarbons by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen