Norm

NVN 2960:1992 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 20-02-2013

16,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2947, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 400 tot 4000 mg/m3 bij een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie ook NVN 2947.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of aliphatic hydrocarbons by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen