Norm

NVN 2963:1992 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen, door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, thermische desorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2013

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen in werkpleklucht, gebruik makend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, thermische desorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2949, evenals beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekening van de massaconcentraties in lucht en verslag. Het valideren van dosismeters van termen zijn beschreven in NVN 2940. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de volgende alifatische koolwaterstoffen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een geschikt adsorbens die thermisch kan worden gedesorbeerd. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 1 tot 1000 mg/m3 bij een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie ook NVN 2949.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen, door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, thermische desorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of aliphatic hydrocarbons by gas diffusive sampling with a dosemeter, thermal desorption and gas chromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen