Norm

NVN 2964:1992 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2013

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de volgende vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met actieve kool als adsorbens. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 1 tot 1000 mg/m3 bij een monstervolume van 10 l en een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie ook NVN 2947. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof(fen), kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming als voor plaatsgebonden monsterneming en levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG). Voor een alternatieve bepalingsmethode voor vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen zie NVN 2965).

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous chlorinated hydrocarbons by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen