Norm

NVN 2967:1992 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan ketonen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2011

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een nadere beschrijving van de bepaling van de concentratie aan ketonen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie; de algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse staat beschreven in NVN 2947, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de volgende ketonen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met actieve kool als adsorbens. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 10 tot 1000 mg/m3 bij een monstervolume van 10 l en een monsternemingsduur van 15 m tot 8 h met uitzondering van aceton. Voor aceton loopt het concentratiegebied van 40 tot 4000 mg/m3 bij een monstervolume van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie ook NVN 2947.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan ketonen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of ketones by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen