Norm

NVN 2970:1992 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan esters door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, thermische desorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2011

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een nadere beschrijving van de bepaling van de concentratie aan esters in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, thermische desorptie en gaschromatografie; de algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse staat beschreven in NVN 2948, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekening van de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de volgende esters in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met een geschikt adsorbens die thermisch kan worden gedesorbeerd. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 0,2 tot 100 mg/m3 bij een monstervolume van 10 l en een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan esters door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, thermische desorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of esters by active sorbent tube sampling, thermal desorption and gas chromatography
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen