Norm

NVN 2986:1994 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alcoholen door actieve monsterneming met adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 3
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1994
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan alcoholen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2947, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de volgende alcoholen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met actieve kool als adsorbens. De voornorm is bruikbaar voor de concentratiegebieden en monstervolumina die in tabel 1 zijn vermeld en een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied, zie NVN 2947

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alcoholen door actieve monsterneming met adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of alcohols by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen