Norm

NVN 2988:1994 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan aminen door middel van actieve monsterneming met adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 6
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-11-1994
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan aminen in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2947, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de volgende aminen in werkpleklucht waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met sillicagel als adsorbens. De voornorm is bruikbaar voor de concentratiegebieden en monstervolumina die in tabel 1 zijn vermeld en een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie ook NVN 2947. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof(fen), kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming als voor plaatsgebonden monsterneming en levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG).

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan aminen door middel van actieve monsterneming met adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of amines by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen