Norm

NVN 3438:1995 nl

Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Streefwaarden voor geluidniveau en nagalmtijden met betrekking tot verstoring van communicatie en concentratie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 16-01-2006

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-09-1995
Taal Nederlands
Deze voornorm geeft streefwaarden voor geluid met betrekking tot verstoring van communicatie en concentratie. Toetsing van het geluidsniveau op de arbeidsplaats aan streefwaarden tussen 35 dB(A) en 80 dB(A) maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de mate van verstoring. Gelden voor bepaalde situaties wettelijke streefwaarden voor geluid en leidt het gebruik van deze voornorm tot minder strenge eisen, dan is eerst de betreffende wet van kracht. In dit kader kunnen genoemd worden: het Besluit Beeldschermwerk, het Scheepvaartbesluit (SB 213:1987), het Binnenschepenbesluit (SB 466:1987) en het Bouwbesluit. Voor het meten van geluid in auto's is NEN-ISO 5128 van kracht. Deze norm is van toepassing voor alle geluid dat niets te maken heeft met de aan het eigen werk gerelateerde verbale communicatie. Omdat vastgesteld is dat boven een geluidsniveau van 80 dB(A) gehoorschade optreedt, is toepassing van deze norm voor de beoordeling van verstoring van communicatie en concentratie door geluidsniveaus boven deze grens niet zinvol. Wel kan worden bepaald met hoeveel het geluidsniveau moet afnemen om verstoring te voorkomen. De voornorm is niet van toepassing voor theaters, concertzalen, auditoria en soortgelijke ruimten.

Details

ICS-code 13.140
13.180
Nederlandse titel Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Streefwaarden voor geluidniveau en nagalmtijden met betrekking tot verstoring van communicatie en concentratie
Engelse titel Ergonomics - Annoyance due to noise at the workplace - Target values for sound level and reverberation time in relation to disturbance of communication and concentration

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen