Norm

NVN 5624:1990 nl

Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van gras

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2009

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Radioactiviteit - Toepassing en meten
Gepubliceerd op 01-08-1990
Taal Nederlands
Deze norm geeft richtlijnen voor de opzet en de uitvoering van monsterneming van gras ten behoeve van radioactiviteitsmetingen en kan worden gebruikt bij het bemonsteren van gras op één of meer weilanden. Het bemonsterde gras kan, na eventuele monstervoorbereiding, worden gebruikt voor meting van de totale radioactiviteit (alfa-, bèta- of gammastraling) of voor meting van specifieke radionucliden (bijvoorbeeld door middel van gammaspectrometrie, radiochemische scheidingstechnieken). Door de intensiteit (d.w.z. meer monsters per gebied) en frequentie van de monsterneming aan te passen kan de methode voor zowel achtergrondsbewaking als voor ongevalssituaties worden gebruikt. De gemeten radioactiviteit van het gras kan enerzijds een indicatie geven van de mate waarin bepaalde levensmiddelen (zoals zuivelproducten en vlees) radioactief besmet kunnen raken via de voedselketen en anderzijds een ruwe schatting geven van de totale depositie per oppervlakte.

Details

ICS-code 17.240
65.120
Nederlandse titel Radioactiviteitsmetingen - Monsterneming van gras
Engelse titel Radioactivity measurements - Sampling of grass
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen