Norm

NVN 5629:1993 nl

Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van eenvoudige mengsels gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster door middel van lage resolutie gammaspectrometrie met een NaI(Tl)-detector

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2017

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Commissie Radioactiviteit - Toepassing en meten
Gepubliceerd op 01-04-1993
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een methode voor de kwantitatieve bepaling van de activiteit van gammastraling uitzendende nucliden in telmonsters van verschillende samenstelling en herkomst met behulp van lage resolutie gammaspectrometrie met een NaI-detector. De voornorm omvat de energiekalibratie, de bepaling van het telrendement, opname en analyse van het spectrum en berekening van de activiteiten van de gammastraling uitzendende nucliden. De voornorm is van toepassing op telmonsters met een bekende nuclidesamenstelling, die één of hooguit enkele gammastraling uitzendende nucliden bevatten met gamma-energieën tussen 0,1 en 2 MeV. Deze voornorm is niet geschikt voor een monster met een aantal onbekende nucliden en/of nucliden met onvoldoende gescheiden fotopieken. Indien de gamma-energieën van de radionucliden in een telmonster te dicht bij elkaar liggen, zullen de fotopieken elkaar overlappen. De resultaten verkregen uit het telmonster zullen dan niet betrouwbaar zijn of, in niet al te ongunstige gevallen, niet zonder correctie kunnen worden geanalyseerd. De in deze voornorm beschreven methode is vooral geschikt voor telmonsters waarvan men verwacht er slechts een klein aantal bekende radionucliden in aan te treffen zoals bijvoorbeeld melk- of vleesmonsters. De methode is niet geschikt voor telmonsters waarin een groot aantal verschillende radionucliden voorkomen zoals bijvoorbeeld bladgroente en luchtfilters direct na monstername in een periode met verse radioactieve neerslag.

Details

ICS-code 17.240
Nederlandse titel Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van eenvoudige mengsels gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster door middel van lage resolutie gammaspectrometrie met een NaI(Tl)-detector
Engelse titel Radioactivity measurements - Determination of the activity of simple mixtures gamma ray emitting nuclides in a counting sample by means of low resolution gammaspectrometry using a NaI(Tl) detector
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen