Norm

NVN 5720:1995 Ontw. nl

Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-1999

13,60

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 35
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-10-1995
Taal Nederlands
Beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van verontreiniging in waterbodem. De voornorm is van toepassing op verkennend onderzoek van zowel niet-verdachte als verdachte locaties. Een verkenned onderzoek heeft ten doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning een indicatie van de kwaliteit van de waterbodem op een bepaalde locatie te krijgen. De twee belangrijkste aanleidingen voor verkennend waterbodemonderzoek zijn: - de noodzaak om bij voorgenomen baggeractiviteiten de kwaliteit van de te verwijderen waterbodem vast te stellen met het oog op de beoordeling van de mogelijkheden voor verspreiding; - verkenning van de kwaliteit van de waterbodem als onderdeel van het aquatisch ecosysteem vanuit de reguliere beheerstaken. Het verkennend onderzoek is niet geschikt voor het vaststellen van de uitgangssituatie over de waterbodemkwaliteit (nulsituatie-onderzoek). Nulsituatie-onderzoek (en toetsing van de nulsituatie) is uitgesloten van het toepassingsgebied van deze norm. Bij verkennend onderzoek van de waterbodem wordt het grondwater niet onderzocht en expliciet uitgesloten van het verkennend onderzoek.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek
Engelse titel Soil - Watersoil - Investigation strategy for exploratory survey
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen