Norm

NVN 5725:1998 Ontw. nl

Bodem - Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,oriënterend en nader onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1999

47,60 57,60 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 72
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-03-1998
Taal Nederlands
Beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek (archiefonderzoek/interviews/locatie-inspectie) voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (= veld- en laboratoriumonderzoek) naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem/grond. Echter niet in alle situaties zal na het uitvoeren van een vooronderzoek een feitelijk bodemonderzoek nodig zijn. De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. De voornorm is in zijn huidige vorm van toepassing op verkennend, oriënterend en nader onderzoek van landbodems in de volgende kaders: Verkennend onderzoek: - bij de aanvraag van een bouwvergunning in het kader van de Bouwverordening in de Woningwet;- bij de aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer of de revisie van een dergelijke vergunning (voor zover retrospectief bodemonderzoek het gevolg kan zijn; - bij de BSB-operatie (Bodem-Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen), inclusief bodemonderzoek in het kader van de AMvB Verbond (het besluit Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen). Op korte termijn zal de voornorm worden uitgebreid zodat deze dan ook van toepassing is op verkennend onderzoek: - bij een nulsituatie-onderzoek in het kader van de Wet milieubeheer; - bij een nulsituatie-onderzoek voor een BOOT-tankinstallatie (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks). Oriënterend onderzoek: - bij een vermoedelijk geval van ernstig bodemverontreiniging in het kader van de (subsidieregeling) Wet bodembescherming. Nader onderzoek: - bij een vermoedelijk geval van ernstig bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming, voor wat betreft het probleemdefiniërende deel van dit type onderzoek.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,oriënterend en nader onderzoek
Engelse titel Soil - Guidance on the preliminary study for preliminary site investigation, first investigation and main investigation
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen