Norm

NVN 5725:1998 Ontw. nl

Bodem - Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,oriënterend en nader onderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1999

24,48

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 72
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-03-1998
Taal Nederlands
Beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek (archiefonderzoek/interviews/locatie-inspectie) voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (= veld- en laboratoriumonderzoek) naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. De voornorm is van toepassing op verkennend, oriënterend en nader onderzoek van landbodems in de volgende kaders: Verkennend onderzoek: - bij de aanvraag van een bouwvergunning in het kader van de Bouwverordening in de Woningwet;- bij de aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer of de revisie van een dergelijke vergunning;- bij het nulsituatie-onderzoek in het kader van de Wet milieubeheer;- bij de BSB-operatie (Bodem-Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen), inclusief bodemonderzoek in het kader van de AMvB Verbond (het besluit Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen);- bij een BOOT-tanksanering of een nulsituatie-onderzoek voor een BOOT-tankinstallatie (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks). Oriënterend onderzoek: - bij een vermoedelijk geval van ernstig bodemonderzoek in het kader van de (subsidieregeling) Wet bodembescherming. Nader onderzoek: - bij een vermoedelijk geval van ernstig bodemonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming, voor wat betreft het probleemdefiniërende deel van dit type onderzoek.

Details

ICS-code 13.080.05
Nederlandse titel Bodem - Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend,oriënterend en nader onderzoek
Engelse titel Soil - Guidance on the preliminary study for preliminary site investigation, first investigation and main investigation
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen