Norm

NVN 6984:2006 Ontw. nl

Bodem en water - Bepaling van het gehalte aan matig vluchtige organische verbindingen in extracten van bodem- en watermonsters met behulp van GC-MS

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2008

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 19
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-10-2006
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een methode voor de bepaling van matig-vluchtige verbindingen in extracten van bodem- en watermonsters met GC-MS. Onder matig-vluchtige verbindingen wordt verstaan verbindingen met een kookpunt tussen de 300 °C en circa 500 °C. De voornorm richt zich op verbindingen die, ten tijde van het samenstellen van de voornorm, waren genoemd in de Milieuwetgeving. Een overzicht van matig-vluchtige verbindingen die met deze voornorm kunnen worden bepaald, is opgenomen in bijlagen A, B en C. De voornorm is bedoeld om te worden toegepast op extracten van de matrices water (grond-, oppervlakte-, drink-, regen- en afvalwater) en bodem (grond en waterbodem). Sommige moeilijke matrices, met name voorkomend bij afvalwater, waterbodems en veenachtige grond, kunnen aanleiding geven tot analytische problemen bij de verdere bepaling. De aantoonbaarheidsgrens van de methode ligt voor individuele verbindingen tussen 1 µg/kg en 5 µg/kg op basis van droge stof voor bodemmonsters en tussen 0,05 µg/l en 2 µg/l voor watermonsters. Zie NPR-ISO/TS 28581

Details

ICS-code 13.060.50
13.080.10
Nederlandse titel Bodem en water - Bepaling van het gehalte aan matig vluchtige organische verbindingen in extracten van bodem- en watermonsters met behulp van GC-MS
Engelse titel Soil, sediment and water - Determination of the content of semivolatile organic compounds in extracts of soil, sediment and water samples by GC-MS
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen