Norm

NVN 7301:1997 en

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige materialen uit materiaalstromen

63,00 68,67 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 28
Commissie Uitloogkarakteristieken
Gepubliceerd op 01-04-1997
Taal Engels
Beschrijft de wijze waarop monsters worden genomen uit materiaal-stromen van korrelvormige grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, bedoeld voor het bepalen van het gehalte en/of de uitloging van anorganische of organische componenten volgens respectievelijk NEN 7320, NVN 7330 en NEN 7340. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de in deze voornorm vermelde methoden van monsterneming en waarvan aannemelijk is dat de voorgeschreven werkwijze geschikt is voor de bepaling van het gehalte en/of de uitloging van anorganische of organische componenten, wordt naar NEN 7300 verwezen. Deze voornorm is gebaseerd op probabilistische monsterneming. Daarvoor wordt uitgegaan van monsterneming vanuit materiaalstromen. Indien de monsterneming vanuit statische partijen moet worden uitgevoerd, wordt naar NVN 7302 verwezen. Indien monsters van vormgegeven en monolithische materialen moeten worden genomen, wordt naar NVN 7303 verwezen. Met deze voornorm wordt beoogd representatieve monsters uit een partij te verkrijgen, waarmee een betrouwbare uitspraak kan worden gedaan over het gehalte en/of de uitloging van de te onderzoeken componenten in de gehele partij.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige materialen uit materiaalstromen
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Sampling - Sampling of granular materials from streams
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen