Norm

NVN 7302:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige materialen uit statische partijen

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 23
Commissie Uitloogkarakteristieken
Gepubliceerd op 01-04-1997
Taal Nederlands
Beschrijft de wijze waarop monsters worden genomen uit statische partijen van korrelvormige grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, bedoeld voor het bepalen van het gehalte en/of de uitloping van anorganische of organische componenten volgens respectievelijk NEN 7320, NVN 7330 en NEN 7340. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de in deze voornorm vermelde methoden van monsterneming en waarvan aannemelijk is dat de voorgeschreven werkwijze geschikt is voor de bepaling van het gehalte en/of de uitloging van anorganische of organische componenten, wordt naar NVN 7303 verwezen. Indien de monsterneming vanuit materiaalstromen kan worden uitgevoerd, wordt naar NVN 7301 verwezen. Indien monsters van vormgegeven en monolitische materialen moeten worden genomen, wordt naar NVN 7303 verwezen. Met deze voornorm wordt beoogd primair kwalitatief goede monsters uit een statisch partij te verkrijgen, waarmee een zo betrouwbaar mogelijke uitspraak over het gehalte en/of de uitloging van de te onderzoeken componenten in de gehele partij kan worden gedaan. Echter ook kwalitatief minder goede monsternemingsmethoden worden in deze voornorm beschreven.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monsterneming - Monsterneming van korrelvormige materialen uit statische partijen
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Sampling - Sampling of granular materials from static heaps
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen