Norm

NVN 7311:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 8
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-06-1995
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze voornorm beschrijft methoden voor opslag en conservering van monsters van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, bedoeld voor de bepaling van het gehalte en/of de uitloging van anorganische en organische componenten volgens respectievelijk NEN 7320, NVN 7330 en NEN 7340. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de in deze voornorm vermelde methoden van monsteropslag en -conservering en waarvan aannemelijk is dat de voorgeschreven werkwijze geschikt is voor de bepaling van het gehalte en/of de uitloging van anorganische en/of organische componenten wordt naar NEN 7310 verwezen. Deze voornorm heeft géén betrekking op de conservering van destruaten en eluaten die worden verkregen bij de analyses en uitloogproeven van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. In deze voornorm wordt onderscheid gemaakt tussen kort durende opslag en langdurige opslag waarvoor verschillende eisen voor de wijze van opslag en conservering worden gesteld. In deze voornorm worden geen methoden beschreven voor langdurige opslag van materialen waarin het gehalte en/of de uitloging van organische componenten moeten worden bepaald, in verband met de optredende verliezen door verdamping en/of biologische afbraak. In verband hiermee moeten deze materialen zo snel mogelijk worden onderzocht, in ieder geval binnen een termijn van 7 dagen. Indien van een materiaal het reducerend karakter bewaard moet blijven, zijn bij de monsteropslag speciale maatregelen noodzakelijk om blootstelling aan zuurstof te voorkomen en/of biologische activiteit uit te sluiten.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monsteropslag en -conservering
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Sample pretreatment - Sample storage and preservation

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen