Norm

NVN 7313:1995 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten

32,00 38,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 16
Commissie Uitloogkarakteristieken
Gepubliceerd op 01-07-1995
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Beschrijft methoden en werkwijzen voor het bereiden van analysemonsters en/of proefstukken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, bedoeld voor de bepaling van het gehalte en/of de uitloging van organische componenten volgens NVN 7330, respectievelijk NEN 7340. Bij het bereiden van analysemonsters en/of proefstukken wordt onderscheid gemaakt tussen monsters waarin (ook) vluchtige verbindingen (met een kookpunt lager dan 300 °C) moeten worden bepaald en monsters waarin alleen matig-vluchtige verbindingen (met een kookpunt hoger dan 300°C) moeten worden bepaald. Voor een specificatie van de materialen waarmee ervaring is opgedaan met de in deze voornorm vermelde methoden van monstervoorbehandeling en waarvan aannemelijk is dat de voorgeschreven werkwijze geschikt is voor de bepaling van het gehalte en/of de uitloging van organische componenten, wordt naar NEN 7310 verwezen.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Monstervoorbehandeling - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van het uitlooggedrag en het gehalte van organische componenten
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Sample pretreatment - Sample pretreatment for leaching tests and the analysis of organic components

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen