Norm

NVN 7322:1997 nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van 14 elementen met atomaire-emissiespectrometrie (inductief gekoppeld plasma)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2005

24,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 7
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-03-1997
Taal Nederlands

NVN 7322:1997 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de
NEN shop aanschaffen.


In deze voornorm wordt de methode van atomaire-emissiespectrometrie met een inductief gekoppeld plasma (ICP-AES-methode) beschreven voor de bepaling van het gehalte van arseen, barium, cadmium, kobalt, chroom, koper, molybdeen, nikkel, lood, antimoon, seleen, tin, vanadium en zink. Deze voornorm is onderdeel van zowel NEN 7320 als NEN 7340 en is van toepassing op gefiltreerde destruaten en eluaten van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Voor een specificatie van de materialen en elementen waarvoor de methode is getoetst en ten dele gevalideerd, wordt naar NEN 7320 verwezen. De bepaling van het gehalte van bovengenoemde elementen in de vaste stof vindt plaats na ontsluiting met een mengsel van salpeterzuur en zoutzuur volgens een aangepaste vorm van NEN 6465, beschreven in 5.2.1 van NEN 7320:1997. De bepaling van het gehalte van bovengenoemde elementen in de eluaten vindt plaats in combinatie met het uitvoeren van uitloogproeven volgens NEN 7340. Het meetgebied van de beschreven methode voor de verschillende elementen is afhankelijk van de gebruikte apparatuur, de matrixsamenstelling van de meetoplossing en de gekozen analyseomstandigheden.

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte van 14 elementen met atomaire-emissiespectrometrie (inductief gekoppeld plasma)
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Analysis of inorganic components - Determination of the content of 14 elements by atomic emission spectrometry (inductively coupled plasma)
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen