Norm

NVN 7330:1995 Ontw. nl

Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van organische componenten - Algemene aanwijzingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2001

12,24

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 13
Commissie Organische parameters
Gepubliceerd op 01-04-1995
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft de wijze waarop een keuze uit genormaliseerde methoden wordt gemaakt voor de bepaling van het gehalte aan organische componenten van vaste grond- en steenachtigebouwmaterialen en afvalstoffen, en van de eluaten daarvan. Zowel NVN 7330 als de specifieke normen voor de vaste stof en het eluaat waarnaar deze norm verwijst (de ontsluitings- en analysemethoden), zijn toepasbaar op vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen, respectievelijk de eluaten daarvan. De ontsluitings- en analysemethoden hebben betrekking op de volgende soorten organische componenten: - Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX); - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's); - Polychloorbifenylen (PCB's); - Niet-vluchtige, met aceton en petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); - Minerale olie (MO)

Details

ICS-code 13.030.10
91.100.01
Nederlandse titel Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van organische componenten - Algemene aanwijzingen
Engelse titel Leaching characteristics of solid earthy and stony building and waste materials - Analysis of organic components - General instructions
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen