Norm

NVN-ENV 13606-4:2000 en

Medische informatica - Elektronische communicatie in de gezondheidszorg - Deel 4: Berichten voor de uitwisseling van informatie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-04-2007

138,00 150,42 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 188
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-06-2000
Taal Engels
Deze Europese voornorm beschrijft een specificatie voor de berichten waarmee de uitwisseling van EZD's mogelijk wordt tussen de gezondheidszorgpartijen, die verantwoordelijk zijn voor het bieden van klinische zorg aan een individuele patiënt. Deze berichten maken het mogelijk, dat informatie van een elektronisch zorgdossier in het bezit van de ene zorgpartij, wordt verzonden naar een andere zorgpartij. De door deze Europese voornorm gespecificeerde berichten kunnen worden gebruikt voor het overbrengen: van een complete kopie van een patiëntendossier zoals dat in een informatiesysteem is vastgelegd; van delen van een patiëntendossier die een samenhangend uittreksel of samenvatting van dat dossier vormen; van delen van een patiëntendossier, die worden gebruikt om een parallel dossier in een ander systeem bij te werken. Het primaire doel van deze berichten is het bieden van ondersteuning bij het bieden van zorg aan individuele patiënten. Er kan alleen consistente, continue zorg worden geboden wanneer en waar nodig, als tussen de desbetreffende klinische zorgprofessionals een passende en duidelijke communicatie aanwezig is. De in deze Europese voornorm gespecificeerde berichten zijn ontworpen om in deze eisen te voorzien door gebruikers van verschillende klinische informatiesystemen in staat te stellen klinische informatie elektronisch uit te wisselen. De implementatie van deze berichten zal daarom behulpzaam zijn bij het tijdig en goed onderhouden van patiëntendossiers. Deze Europese voornorm gaat over twee duidelijk onderscheiden eigenschappen van elektronische communicatie in de gezondheidszorg: Leesbaarheid: Communicatie van informatie in een vorm, die door het ontvangende systeem leesbaar kan worden gemaakt, moeten de clinici die het ontvangende systeem gebruiken de overgedragen informatie kunnen lezen en begrijpen. Bewerkbaarheid: Communicatie van informatie, die zodanig in een dossier, dat in het bezit van de ontvangende partij is, kan worden opgenomen, dat deze als integraal onderdeel van dat dossier kan worden bewerkt en opgevraagd. De voordelen van EZD's zijn onder andere opvraging en bewerking ten behoeve van besluitvorming, audits en onderzoek. Ten einde optimaal van deze voordelen profijt te hebben, moeten de systemen de ontvangen informatie zo kunnen bewerken dat de bewerking - hoewel de bron van de informatie wordt herkend - verder consistent is met de bewerking van lokaal vastgelegde informatie. De Europese voornorm geeft een specificatie van berichten, waarmee elektronische informatie met verschillende structuurniveaus kan worden uitgewisseld. Het minst gestructureerde niveau is voldoende om een ontvangend systeem in staat te stellen om informatie in een voor de mens leesbare vorm weer te geven. De meer gestructureerde niveaus maken het mogelijk de informatie zo over te dragen, dat het gemakkelijker is de informatie daarna op te vragen en te bewerken.

Details

ICS-code 35.240.80
Nederlandse titel Medische informatica - Elektronische communicatie in de gezondheidszorg - Deel 4: Berichten voor de uitwisseling van informatie
Engelse titel Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part 4: Messages for the exchange of information
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen