Norm

PGS 19:2008 versie 0.1 (2-2009) nl

Opslag van propaan - Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan

  • Deze norm is ingetrokken sinds 12-11-2013

0,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 102
Gepubliceerd op 01-02-2009
Taal Nederlands
Deze richtlijn vervangt de eerdere PGS 19, 20 en 21, die sterk zijn verouderd en bepalingen bevatten die in strijd zijn met huidige wet- en regelgeving. Uitgangspunt is daarom, dat waar mogelijk de nieuwe richtlijn wordt toegepast. In vergunningen op grond van de Wet milieubeheer wordt echter vaak verwezen naar (specifieke bepalingen in) PGS 19, 20 en 21 (of hun inhoudelijk identieke voorgangers CPR 11-1, 11-2 en 11-3). Daarbij is in veel gevallen aangegeven, welke uitgave van de richtlijn is bedoeld. Om toepassing van verouderde regelgeving en strijdigheid met nu geldige wettelijke bepalingen te voorkomen is van belang dat een pragmatische aanpak wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat bij het houden van toezicht op de naleving van vergunningen waar naar PGS 19, 20 of 21 wordt verwezen, waar mogelijk deze geactualiseerde richtlijn wordt gebruikt. Deze richtlijn is in eerste instantie van toepassing op de opslag van propaan in stationaire reservoirs met een inhoud vanaf 0,15 m3. Een speciale categorie vormen de stationaire reservoirs op verplaatsbare onderstellen die op bouwterreinen worden gebruikt. Deze richtlijn is ook op die reservoirs van toepassing. Voorts geldt de richtlijn zowel voor gasafname- als vloeistofafname-installaties. Met deze werkingssfeer is beoogd de richtlijn van toepassing te laten zijn op (vrijwel) alle in Nederland voorkomende situaties.

Details

ICS-code 13.300
23.020
75.160.30
Nederlandse titel Opslag van propaan - Richtlijn voor brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige stationaire opslag van propaan
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen