Norm

PGS 6:2006 versie 0.1 (2-2009) nl

Aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999

0,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 105
Gepubliceerd op 22-08-2006
Taal Nederlands
PGS 6, Aanwijzingen voor de implementatie van het BRZO 1999, is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het BRZO 1999 en daarmee verbonden wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen van inrichtingen. De PGS 6 vervangt het Rapport Informatie-eisen BRZO'99 (CPR 20) uitgebracht in 1999. In deze inleiding wordt ingegaan op de achtergrond van het BRZO 1999 en de PGS 6. In dit document wordt frequent de term 'inrichting' gehanteerd. Wanneer de term inrichting wordt gebruikt als 'onderwerp' wordt met de inrichting de drijver van de inrichting bedoeld. Wanneer deze niet bestaat is dat de werkgever. Achtergrond wetgeving Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO 1999) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Richtlijn nr. 96/82/EG van de Europese Unie van 9 december 1996, ook wel de Seveso II-Richtlijn genoemd. De Seveso-richtlijn van de Europese Unie richt zich op het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken binnen lidstaten. Ter uitvoering van Seveso-II zijn in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet milieubeheer, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Brandweerwet aangepast en zijn het BRZO 1999, het RRZO 1999, het BRI en het BIR opgesteld. De inhoud van het BRZO 1999 moet dan ook gezien worden in samenhang met de genoemde bovenliggende wetgeving en bijbehorende besluiten.

Details

ICS-code 13.300
Nederlandse titel Aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen