Publicatie

Duurzaam Bouwen op normen - Strategische verkenning naar de mogelijke rol van normalisatie bij Duurzaam Bouwen

SPE 100:1998 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 11-02-2004

5,00

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 27
Gepubliceerd op 01-05-1998
Taal Nederlands
Dit rapport bevat een verslag van een in 1997-1998 door het NEN uitgevoerde verkenning naar de behoefte aan normalisatie op het gebied van Duurzaam Bouwen. Aanleiding voor deze verkenning waren de toenemende signalen uit de markt dat normalisatie de verdere toepassing van Duurzaam Bouwen zou kunnen ondersteunen. Het algemene beeld dat uit deze verkenning naar voren komt, is dat er duidelijke behoefte aan normalisatie op het gebied van Duurzaam Bouwen bestaat. Normalisatie zou moeten plaatsvinden in een duidelijke relatie met regelgeving op het gebied van Duurzaam Bouwen en vanuit een algemeen geaccepteerd raamwerk voor een consistente en samenhangende beoordeling van milieuprestaties op verschillende abstractieniveaus. Verder is een trekkende rol van het NEN in Europese normalisatie op het gebied van Duurzaam Bouwen van belang. Door het NEN wordt als follow-up van deze verkenning een plan van aanpak voor normalisatie-activiteiten uitgewerkt en aan de betrokken beleidscommissies voorgelegd. Oprichting van een normalisatieplatform voor Duurzaam Bouwen is voor het najaar 1998 voorzien.

Details

ICS-code 91.010.99
Nederlandse titel Duurzaam Bouwen op normen - Strategische verkenning naar de mogelijke rol van normalisatie bij Duurzaam Bouwen
Engelse titel Permanent building with standards - Strategic studies to the possible role of standardization

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen