Publicatie

Definities en toepassingen van steenachtige materialen

SPE 80001:1992 nl

25,00

Over deze publicatie

Status Definitief
Aantal pagina's 169
Gepubliceerd op 01-06-1992
Taal Nederlands
In het kader van het 'Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming' is een lijst van geautoriseerde documenten opgesteld, waarin definities van bouwstoffen en hun toepassingsgebieden zijn opgenomen. Deze lijst maakt deel uit van de VROM publikatiereeks bodembescherming nummer 1991/1 'Definities, toepassingsgebieden en milieuhygiënische aspecten van bouwstoffen'. Het doel van deze studie is het geven van een actueel overzicht van de meest relevante bouwstoffen, definities, documenten en toepassingen in samenhang met van toepassing zijnde geautoriseerde documenten. Verder dienden de leemten in kennis te worden aangegeven en de hieraan verbonden acties om deze leemten op te vullen.

Details

ICS-code 01.040.91
91.100.30
Nederlandse titel Definities en toepassingen van steenachtige materialen
Engelse titel Definitions and the use of stony building materials

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen