Publicatie

Overzicht van normen op het gebied van arbeidsomstandigheden gekoppeld aan de arbo-beleidsregels

SPE 90501:1999 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 29-11-2006

30,50

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 96
Gepubliceerd op 01-05-1999
Taal Nederlands
Om de gebruiker van normen wegwijs te maken in de vele normen op arbo-gebied en om een snel overzicht te krijgen naar welke normen wordt verwezen in de beleidsregels, is een aantal matrices gemaakt. De indeling van deze matrices is dezelfde als de indeling en de inhoud van het Arbo-besluit. Deze is: Definities en toepassingsgebied, arbozorg en organisatie van de arbeid, inrichting van werkplaatsen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysieke belasting, fysische factoren, arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden. Per matrix zijn de normen onderverdeeld per onderwerp en wordt een onderscheid gemaakt in drie typen norm: normen met termen en definities, normen met meet- en beoordelingsmethoden, normen met technische specificaties. In de matrices zijn naast de normen waarnaar wordt verwezen in de Beleidsregels (deze normen zijn onderstreept), ook andere normen vermeld die van belang kunnen zijn voor het betreffende onderwerp. Verder wordt een korte omschrijving van de normen gegeven.

Details

ICS-code 13.100
Nederlandse titel Overzicht van normen op het gebied van arbeidsomstandigheden gekoppeld aan de arbo-beleidsregels
Engelse titel Survey of of health and safety standards

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen