Publicatie

Bouwbesluit - Berekeningen

UIT 52:2008 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 15-02-2012

75,00 90,75 Incl BTW

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Gepubliceerd op 01-04-2008
Taal Nederlands
In het Bouwbesluit voorgeschreven prestaties moeten gecontroleerd worden met berekeningen volgens NEN-normen waarin berekeningsmethoden en randvoorwaarden zijn vastgelegd. Zo wordt op uniforme wijze vastgesteld of aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Dat blijkt in de praktijk echter niet altijd zo eenvoudig te zijn. In deze praktijkgids wordt daarom voor diverse beoordelingsaspecten met een stroomschema en een stappenplan uitgelegd hoe berekeningen in relatie met het Bouwbesluit 2003 worden uitgevoerd. Daarbij zijn berekeningen geselecteerd die meestal noodzakelijk zijn en die uitgevoerd kunnen worden door medewerkers met kennis van het Bouwbesluit en enig inzicht in de bouwfysica. Enkele berekeningen zijn misschien als 'specialistisch' aan te merken, maar de resultaten hebben vaak gevolgen voor de 'standaard'berekeningen. Deze praktijkgids richt zich vooral op woonfuncties. Bij elke berekening is ook een onderdeel gewijd aan utiliteitsbouw, zodat de gids gebruikt kan worden voor eenvoudige niet tot bewoning bestemde gebruiksfuncties. Dit boek sluit aan bij de actuele stand van zaken in het Bouwbesluit 2003 en de via het Bouwbesluit aangestuurde normen. Het is een praktisch hulpmiddel om te onderbouwen dat aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven prestaties wordt voldaan.

Details

ICS-code 91.080.01
Nederlandse titel Bouwbesluit - Berekeningen
Engelse titel Building Decree - Calculations

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen