Publicatie

Bouwbesluit - Indieningsvereisten

UIT 53:2008 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 15-02-2012

75,00 90,75 Incl BTW

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Gepubliceerd op 01-06-2008
Taal Nederlands
Het Besluit indieningsvereisten vormt juridisch gezien een uitstekende basis voor het indienen van een goed toetsbare bouwaanvraag. Uit de praktijk blijkt echter dat een praktische vertaling van dit besluit naar de inrichting van een bouwaanvraag ontbreekt. Deze praktijkgids geeft voor de verschillende beoordelingsaspecten aan hoe in de praktijk een bouwaanvraag zo kan worden ingericht dat deze toetsbaar is. Deze toetsing heeft als doel zowel de bouwvergunningaanvraag als de toetsing daarvan van een brede noodzakelijke kwaliteitsslag te voorzien. Deze praktijkgids sluit daarbij aan en geeft daarvoor de nodige impulsen en stimulansen. Bij een gecertificeerde bouwplantoetsing is een volledige bouwaanvraag zonder strijdigheden met het Bouwbesluit 2003, waarin de verschillende deeladviezen op elkaar zijn afgestemd, een eerste vereiste. Hoe vollediger, completer en overzichtelijker de bouwaanvraag is, dex te beter het bouwplan toetsbaar is. Deze praktijkgids beoogt dan ook zo volledig mogelijk aan te geven welke gegevens moeten worden ingediend. Dit alles met het doel een bouwaanvraag en een bouwvergunning met een zo hoog mogelijke kwaliteit te krijgen. De praktijkgids is allereerst gericht op het Bouwbesluit 2003. Om een bouwvegunning te verkrijgen moet echter ook worden voldaan aan bepaalde voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening. Naast het Bouwbesluit 2003 wordt in deze praktijkgids dan ook de Modelbouwverordening meegenomen. Daarbij is uitgegaan van het 12e supplement, dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 27 maart 2007 heeft gepubliceerd. Een gemeente hoeft de Modelbouwverordening niet letterlijk over te nemen. Is zekerheid gewenst, raadpleeg dan de gemeentelijke bouwverdening.

Details

ICS-code 91.200
Nederlandse titel Bouwbesluit - Indieningsvereisten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen