Publicatie

Praktijkgids Overstappen op ISO 14001

UIT 72:2015 nl

49,00

Over deze publicatie

Status Definitief
Aantal pagina's 157
Gepubliceerd op 15-12-2015
Taal Nederlands

Deze gids biedt directies en milieumanagers de inhoudelijke handvatten en een stappenplan om de overstap op ISO 14001:2015 te maken. De nieuwe eisen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden hoe u hieraan kunt voldoen. Interviews bij de theorie geven interessante praktijkdoorkijkjes.

U zult ervaren dat ISO 14001:2015 echt helpt bij het verbeteren van uw milieumanagementsysteem en het leveren van steeds betere prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De nieuwe ISO 14001 gaat impact hebben op het milieumanagement in veel organisaties. Dat kan ook bijna niet anders, want de nieuwe norm is qua inhoud en structuur flink gewijzigd. Zo vereist de norm bijvoorbeeld:
• inzicht in de context van de organisatie als uitgangspunt van milieumanagement;
• het tonen van leiderschap en een grotere rol van de directie;
• een directere koppeling van milieumanagement aan de strategie van de organisatie;
• het hanteren van een levenscyclusperspectief bij het identificeren en beïnvloeden van milieuaspecten in de keten;
• risicogebaseerd denken bij milieumanagement.

Daarnaast kent de norm een heel nieuwe structuur, namelijk die van de High Level Structure (HLS). Hiermee wordt het integreren van managementsystemen eenvoudiger. De HLS zorgt er ook voor dat inzicht in de risico’s en kansen, de complianceverplichtingen en de wensen en verwachtingen van stakeholders uitgangspunt zijn bij het besturen van de organisatie (strategie) en het beheersen van de bedrijfsprocessen (operatie).

Details

ICS-code 03.120.10
Nederlandse titel Praktijkgids Overstappen op ISO 14001

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen