NEN-normalisatieplatform Smart Grids

Achtergrond

Vanuit het Innovatie Programma Intelligente Netten (IPIN) is aan NEN het verzoek gedaan om een platform op te richten voor interoperabiliteit en standaardisatie op het gebied van Smart Grids. IPIN heeft de ambitie om te ondersteunen in het proces om te komen tot de juiste standaarden en interoperabiliteit voor smart grids, zodat onder andere privacy en een internationaal level-playing field voor bedrijven worden gewaarborgd.
Belang normalisatie

De Taskforce Intelligente Netten, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken, stelt het volgende: 'Standaarden en interoperabiliteit zijn nodig om tot grootschaliger toepassing en kostenverlaging te komen'.

Volgens de Taskforce Intelligente Netten is open standaardisatie wenselijk waarbij veelal rekening moet worden gehouden met internationale standaardisatie. Vraagstukken van privacy en security moeten hierin worden meegenomen (privacy by design). 'Dit alles moet internationaal worden ingebed' omdat intelligente netten zich niet alleen in Nederland ontwikkelen.Doelstellingen

Het normalisatieplatform Smart Grids heeft de volgende doelstellingen:

 1. De Nederlandse inbreng richting de Europese en internationale (IEC) normalisatie activiteiten op het gebied van Smart Grids te coördineren;
 2. Te dienen als klankbord voor Nederlandse projecten op het gebied van Smart Grids.

Het normalisatieplatform heeft nadrukkelijk niet de taak om zelf normen op te stellen; het ontwikkelen van normen (internationaal, Europees of nationaal) gebeurt in de normcommissies.Samenstelling van het platform

In het platform nemen vertegenwoordigers deel van belangrijke stakeholders en van de relevante normcommissies binnen NEN:

 • Netbeheer Nederland (o.a. PDI)
 • Leveranciers van smart grid componenten en systemen: ESMIG NL
 • Kennisinstituten: TNO, TU Delft
 • Brancheorganisaties: FME, UNETO-VNI,
 • SEC
 • NEC 57 (bediening op afstand van energie-voorzieningsystemen)
 • NEC 5701 (Uitlezing op afstand van comptabele meters)
 • NEC 13 (apparaten voor elektrische energiemeting en belastingregeling)
 • NEC 8 (Systeemaspecten van de elektriciteitsvoorziening)
 • NEC 72 (Automatische regelaars voor huishoudelijk gebruik)
 • NEC 88 (wind)
 • NEC 69 (elektrische auto’s)
 • NEC 82 (zon)
 • NEC 64 (elektrische installaties)
 • NEN
 • Ministerie van EL&I
 • Agentschap NL


Smart Grids onderwerpen
• Smart Grids • Europa
• Internationaal • Referentie architectuur Smart Grids
• Lijst met normen

Eerder door u bekeken

Contact

Heeft u een vraag over
Elekticiteitsvoorzieningen?
Wij helpen u graag verder!

ev@nen.nl

(015) 2 690 197