Oogbescherming

Op veel werkplekken worden de ogen en of het gelaat van de werknemer blootgesteld aan verschillende risico's.

Voor een effectieve bescherming moeten oog- en gelaatsbeschermers deugdelijk, duurzaam en resistent zijn ten opzichte van talrijke invloeden en inwerkingen, zodat de noodzakelijke beschermende werking tijdens de gehele gebruiksduur behouden blijft.

Oogbeschermingsmiddelen zijn ingedeeld in twee groepen: veiligheidsbrillen en beschermingsbrillen. Gevaren waar de ogen en het gelaat tegen beschermd moeten worden zijn:
• mechanische gevaren: stoten, deeltjes met hoge snelheid, splinters, perforatie
• thermisch-mechanische gevaren: metaalspatten
• thermische gevaren: koude, hitte
• stralingsgevaar: lassen, UV-, IR-, laser-, zonnestralen en ioniserende stralen
• chemische gevaren: stofdeeltjes, bijtende vloeistoffen, toxische of bijtende stoffen

Normoverzicht:

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder door u bekeken

Leidraad aanschaf PBM's

Terug naar:

Commissie