Over NPR 1813

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 ‘Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren’ geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Naast een toelichting op Europese normen, geeft de NPR een gewenste maatvoering voor de Nederlandse situatie.

NPR 1813 is bedoeld om aan te geven welke aspecten belangrijk zijn voor kantooromgevingen en is geen bindend voorschrift. De laatste versie van NPR 1813 dateert uit 2009. In 2011 is een correctieblad uitgebracht bij de richtlijn. Het blad corrigeert een aantal onjuistheden in een tabel met maatvoering voor kantoorwerktafels.

Versies NPR 1813

In 1990 is de eerste versie van de richtlijn gepubliceerd. In de jaren erna is NPR 1813 een aantal keer gereviseerd. In onderstaande tabel wordt een toelichting gegeven op de laatste revisies.

Naamgeving NPR Status Toelichting
NPR 1813:2004 Ingetrokken Dit document is vervangen door NPR 1813:2009+C1:2011.
NPR 1813:2009 Definitief Dit document vervangt NPR 1813:2004. In 2011 is een correctieblad bij dit document uitgebracht.
NPR 1813:2009/C1:2011 Definitief Dit document is een correctieblad. Het correctieblad corrigeert een aantal onjuistheden in NPR 1813:2009. Het betreffen alleen correcties mbt maatvoering voor kantoorwerktafels (tabel A.3). Het correctieblad heeft geen betrekking op kantoorstoelen.
NPR 1813:2009+C1:2011 Definitief Dit document betreft NPR 1813:2009 waarbij de correcties zoals vermeld in het correctieblad (NPR 1813:2009/C1:2011) zijn verwerkt.

Kantoorstoelen in NPR 1813

In NPR 1813 wordt een toelichting gegeven op de Europese normen voor kantoorstoelen, de NEN-EN 1335-serie. In deel 1 van deze serie staan de eisen voor afmetingen van kantoorstoelen. Een stoel gefabriceerd volgens deze eisen van deze norm is voor slechts 50% van de Nederlandse beroepsbevolking geschikt. In NPR 1813 wordt daarom de term ‘Nederlandse werkstoel’ gelanceerd.

De Nederlandse werkstoel heeft een maatvoering die het mogelijk maakt dat 95% van de Nederlandse beroepsbevolking optimaal gebruik kan maken van de kantoorstoel. In NPR 1813 staat in een tabel vermeld wat de aanbevolen maten zijn voor de Nederlandse werkstoel ten opzichte van de maatvoering zoals vermeld in de Europese norm NEN-EN 1335-1.

Kantoorwerktafels in NPR 1813

Een goede tafelhoogte is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede werkhouding. In NPR 1813 wordt een toelichting gegeven op de Europese normen voor kantoorwerktafels, de NEN-EN 527-serie. Verder geeft NPR 1813 aanbevelingen voor de maatvoering die voor de Nederlandse beroepsbevolking optimaal is. De maximale werkbladhoogte bij staand werk is bijvoorbeeld iets hoger dan geëist in de Europese norm.

NPR 1813 stoelen in register

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) beheert als onafhankelijk instituut een register van kantoorstoelen die voldoen aan NPR 1813. Het NEN register kantoorstoelen is een online overzicht van stoelen die voldoen aan maten zoals beschreven in NPR 1813. Kantoorstoelen waarvan met een testrapport wordt aangetoond dat ze aan NPR 1813 voldoen, kunnen worden vermeld in het register. In het register staan tientallen stoelen van verschillende toonaangevende merken. Bij iedere stoel staan diverse gegevens vermeld, zoals een afbeelding van de stoel en een link naar de website van de leverancier. Het register is gratis raadpleegbaar op www.nen.nl/stoelenregister.

Historie NPR 1813

De eerste versie van de richtlijn uit 1990 gaf een toelichting op de destijds geldende Nederlandse normen voor kantoorstoelen en kantoortafels. In de jaren erna is de richtlijn een aantal keer gereviseerd. In de jaren negentig zijn ook op Europees niveau normen voor kantoormeubilair ontwikkeld. Op een gegeven moment is NPR 1813 daarom een toelichting gaan geven op de Europese normen in plaats van op Nederlandse normen. De Nederlandse normen zijn met de komst van de Europese normen komen te vervallen.

De Europese normen houden geen rekening met de (afwijkende) lichaamsmaten van de Nederlander. De NPR geeft daarom ook een gewenste maatvoering voor kantoorstoelen en -tafels geschikt voor de Nederlandse markt. De geadviseerde maatvoering is gebaseerd op de Nederlands Technische Afspraak NTA 8500 ‘Antropometrie - Lichaamsmaten van de Nederlandse volwassenen’.

De richtlijn is opgesteld vanuit de behoefte om ergonomische uitgangspunten breder toe te passen. Het accent ligt bij het ontwerp, de aankoop en het gebruik van kantoormeubelen. Daarnaast worden in het kort omgevingsfactoren beschreven die het werken met kantoormeubilair beïnvloeden, zoals akoestiek, geluid, klimaat, daglicht en kunstverlichting. Tot slot wordt aandacht besteed aan ‘Total Cost of Ownership’ en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De normcommissie

NEN begeleidt het maken van normen en publiceert deze. Normen worden ontwikkeld in normcommissies. Zo is NPR 1813 opgesteld in de normcommissie ‘Meubelen voor kantoren’. In de normcommissie zijn onder andere fabrikanten van kantoormeubilair, ergonomen en een testinstituut vertegenwoordigd. Naast het opstellen van NPR 1813, oefent de normcommissie invloed uit op de inhoud van de Europese normen.

Contact of meepraten over normalisatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ying Ying Lau, telefoon
(015) 2 690 180 of per e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken