Over NPR 1813

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 ‘Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren’ geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Naast een toelichting op Europese normen, geeft de NPR een gewenste maatvoering voor de Nederlandse situatie.

NPR 1813

Praktijkrichtlijn NPR 1813 is in 2016 gepubliceerd. De richtlijn NPR 1813 biedt voor o.a. inkopers, kantoor-en projectinrichters, adviseurs in werkplekinrichting én gebruikers vooral praktische handvatten, opdat werktafels, bureaustoelen en (ergonomische) werkplekaccessoires worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn, namelijk om een optimale bijdrage te leveren aan de veilige en gezonde werkomgeving.

Waarom een herziening in 2016?
De 'oude' NPR 1813 heeft een sterke focus op bureaustoelen en is beperkt tot maatvoering. Met de revisie van de richtlijn is de focus verplaatst naar de individuele werkplek. Een matrix vormt het hart van de herziene richtlijn, waarin breder wordt gekeken naar het gebruik van de werkplek, zoals persoonsgebonden versus flexibele werkplek en formeel versus informeel overleg. Er is ruimte voor grotere diversiteit aan zitoplossingen en sluit daarmee aan bij vernieuwende werkconcepten.

NPR 1813 stoelen in register

NEN beheert als onafhankelijk instituut een register van kantoorstoelen die voldoen aan NPR 1813. Het NEN register kantoorstoelen is een online overzicht van stoelen die voldoen aan maten zoals beschreven in NPR 1813. Kantoorstoelen waarvan met een testrapport wordt aangetoond dat ze aan NPR 1813 voldoen, kunnen worden vermeld in het register. In het register staan tientallen stoelen van verschillende toonaangevende merken. Bij iedere stoel staan diverse gegevens vermeld, zoals een afbeelding van de stoel en een link naar de website van de leverancier. Het register is gratis raadpleegbaar op www.nen.nl/stoelenregister.

Terug naar pagina 'Ergonomie'

Historie NPR 1813

De eerste versie van de richtlijn uit 1990 gaf een toelichting op de destijds geldende Nederlandse normen voor kantoorstoelen en kantoortafels. In de jaren erna is de richtlijn een aantal keer gereviseerd. In de jaren negentig zijn ook op Europees niveau normen voor kantoormeubilair ontwikkeld. Op een gegeven moment is NPR 1813 daarom een toelichting gaan geven op de Europese normen in plaats van op Nederlandse normen. De Nederlandse normen zijn met de komst van de Europese normen komen te vervallen.

De Europese normen houden geen rekening met de (afwijkende) lichaamsmaten van de Nederlander. De NPR geeft daarom ook een gewenste maatvoering voor kantoorstoelen en -tafels geschikt voor de Nederlandse markt. De geadviseerde maatvoering is gebaseerd op de Nederlands Technische Afspraak NTA 8500 ‘Antropometrie - Lichaamsmaten van de Nederlandse volwassenen’.

De richtlijn is opgesteld vanuit de behoefte om ergonomische uitgangspunten breder toe te passen. Het accent ligt bij het ontwerp, de aankoop en het gebruik van kantoormeubelen. Daarnaast worden in het kort omgevingsfactoren beschreven die het werken met kantoormeubilair beïnvloeden, zoals akoestiek, geluid, klimaat, daglicht en kunstverlichting. Tot slot wordt aandacht besteed aan ‘Total Cost of Ownership’ en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De normcommissie

NEN begeleidt het maken van normen en publiceert deze. Normen worden ontwikkeld in normcommissies. Zo is NPR 1813 opgesteld in de normcommissie ‘Meubelen voor kantoren’. In de normcommissie zijn onder andere fabrikanten van kantoormeubilair, ergonomen en een testinstituut vertegenwoordigd. Naast het opstellen van NPR 1813, oefent de normcommissie invloed uit op de inhoud van de Europese normen.

Contact of meepraten over normalisatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Industrie & Veiligheid, telefoon
(015) 2 690 180 of per e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken