Overzicht laatste Machinebouw normen

Op deze pagina vindt u een selectie van de laatste gepubliceerde normen en normontwerpen op het Machinebouw vakgebied. De huidige selectie omvat de periode:

13 april 2018 t/m 20 september 2018
Type B-normen

Normen op het gebied van technische veiligheidsaspecten en -voorzieningen voor alle machines waarop die aspecten van toepassing zijn - type B normen

Veiligheidsvoorzieningen
NEN-EN-ISO 14118:2008 en »
Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld startenType C-normen

Normen op het gebied van veiligheidsspecificaties voor bepaalde (groepen) machines - type C normenBouwindustrie (machines voor de -)
NEN-EN-ISO 13766-1:2018 en »
Grondverzet- en bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van machines met inwendige elektrische voedingen - Deel 1: algemene EMC eisen onder specifieke elektromagnetische omgevingscondities
NEN-EN-ISO 13766-2:2018 en »
Grondverzet- en bouwmachines - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van machines met inwendige elektrische voedingen - Deel 2: aanvullende EMC eisen voor functionele veiligheid


Brandweer - en reddingsmaterieel
NEN-EN 16712-4:2018 en »
Draagbare armaturen voor het opbrengen van blusmiddelen geleverd door brandbluspompen - Draagbare schuimarmaturen - Deel 4: Lichtschuim generatoren PN 16


Houtbewerkingsmachines
NEN-EN-ISO 19085-1:2017/C11:2018 en »
Houtbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN-ISO 19085-4:2018 en »
Houtbewerkingsmachines - Veiligheid - Deel 4: Vertikale cirkelzaagmachines voor panelen


Hijsmachines (Kranen)
NEN-EN 13001-3-8:2018 Ontw. en »
Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-8:Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines – Assen
NEN-EN 13135:2013+A1:2018 en »
Hijskranen - Veiligheid - Ontwerp - Eisen voor de uitrusting
NEN-EN 14439:2018 Ontw. en »
Hijskranen - Torenkranen


Land- en bosbouwmachines
NEN-EN-ISO 4254-8:2018 en »
Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 8: Strooiers voor vaste meststoffen
NEN-EN 12965:2018 2e Ontw. en »
Trekkers en machines voor land- en bosbouw - Aftaktussenassen en hun beschermkappen – Veiligheid
NEN-EN 13684:2018 en »
Tuingereedschap - Lopend bediende grasmatbeluchters en verticuteermachines – Veiligheid
NEN-EN 16952:2018 en »
Landbouwwerktuigen - ruw-terrein werk platforms voor boomgaard werkzaamheden – veiligheid


Luchtvracht- en grondafhandelingsapparatuur
NEN-EN 12312-8:2018 en »
Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen - Bijzondere eisen - Deel 8: Onderhoudstrappen en -platforms


Oppervlaktebehandelingsapparatuur
NEN-EN 17059:2018 en »
Plateren en anodiseren van kabels – Veiligheidseisen


Ontploffingsgevaar
NEN-EN-ISO/IEC 80079-38:2016/A11:2018 en »
Explosieve atmosferen - Deel 38: Materieel en componenten in explosieve atmosferen in ondergrondse mijnen


Pompen en compressoren
NEN-EN 1829-1:2018 Ontw. en »
Hogedrukreinigers met een waterstraal - Veiligheidseisen - Deel 1: Machines


Transportvoertuigen (industriële -)
NEN-EN 1459-4:2018 Ontw. en »
Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 4: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen met variabele reikwijdte voor het behandelen van vrijhangende lasten
NEN-EN 1459-5:2018 2e Ontw. en »
Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 5: Voorzetstukken en bijbehorende interface
NEN-EN 16842-1:2018 en »
Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zichtveld - Beproevingsmethoden en verificatie - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 16842-2:2018 en »
Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zichtveld - Beproevingsmethoden en verificatie - Deel 2: Transportwerktuigen met zittende bestuurder met contragewicht en terreintransportwerktuigen met mast met hefvermogen tot en met 10 000 kg

Eerder door u bekeken

Bundel 18 bestellen

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl