Overzicht laatste Machinebouw normen

Op deze pagina vindt u een selectie van de laatste gepubliceerde normen en normontwerpen op het Machinebouw vakgebied. De huidige selectie omvat de periode:

1 maart 2019 t/m 30 september 2019
Type B-normen

Normen op het gebied van technische veiligheidsaspecten en -voorzieningen voor alle machines waarop die aspecten van toepassing zijn - type B normen

Machineveiligheid
NEN-EN-ISO 13851:2019 en
Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten en ontwerpprincipes
NEN-EN-ISO 19353:2019 en
Machineveiligheid - Brandpreventie en -beveiliging


Mechanische trillingen
NEN-EN-ISO 28927-8:2009/A2:2019 en
Draagbare handgereedschappen - Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie - Deel 8: Zagen, glanzen en vulmachines met een translerende beweging en zagen met een pendelende of roterende beweging - Amendment 2:


Veiligheidsvoorzieningen
NEN-EN-ISO 20607:2019 en
Machine Veiligheid - Instructie handboek - Algemene regels voor het opstellen


Ontploffingsgevaar
NEN-EN 1127-1:2019 en
Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming - Deel 1: Grondbeginselen en methodologie


Type C-normen

Normen op het gebied van veiligheidsspecificaties voor bepaalde (groepen) machines - type C normenBouwindustrie (machines voor de -)
NEN-EN 15163:2019 en
Machines en installaties voor het gebruik en bewerken van natuursteen - Veiligheid - Eisen voor diamant draadzagen en diamant multi draadzagen
NEN-EN 16228-6:2019 en
Boor- en funderingsmachines - Veiligheid - Deel 6: Machines voor sproeien, spuiten en injecteren van beton


Drukkerij en papierverwerkingsmachines
NEN-EN 1034-1:2019 Ontw. en
Veiligheid van machines - Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking - Deel 1: Algemene eisen


Hijgereedschap
NEN-EN 13411-4:2019 Ontw. en
Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 4: Ingieten in sokken met metaal en kunsthars


Hijsmachines (Kranen)
NEN-EN 12999:2019 Ontw. en
Hijskranen - Laadkranen
NEN-EN 13001-3-7:2019 Ontw. en
Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-7: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines - Tandwielen en tandwielkasten
NEN-EN 13586:2019 Ontw. en
Hijskranen - Toegang


Koelmachines en warmtepompen
NEN-EN 378-2:2016 nl
Koelinstallaties en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie


Land- en bosbouwmachines
NEN-EN-ISO 10517:2009
Aangedreven draagbare heggenscharen - Veiligheid


Metaalbewerkingsmachines
NEN-EN 14753:2019 Ontw. en
Veiligheid van machines - Veiligheidseisen voor machine en materieel voor het continu gieten van staal


Pompen en compressoren
NEN-EN-ISO 20361:2019 en
Vloeistofpompen en pompunits - Geluidsbeproevingscode - Nauwkeurigheid graad 2 en 3


Rubber- en kunststofverwerking (machines voor -)
NEN-EN 1114-3:2019 en
Machines voor rubber en kunststoffen - Extrusiepersen en extrusie-installaties - Deel 3: Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen


Transporteurs
NEN-EN 619:2019 Ontw. en
Transporteurs - Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden


Transportvoertuigen (industriële -)
NEN-EN 16842-4:2019 en
NEN-EN 17347:2019 Ontw. en
Wegvoertuigen - Machines voor monteren en demonteren van voertuigbanden - Veiligheidseisen
NEN-EN 1459-4:2019 2e Ontw. en
Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 4: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen met variabele reikwijdte voor het behandelen van vrijhangende lasten


Overige normen
NEN-EN-ISO 19085-10:2019 en
Houtbewerkingsmachines - Veiligheid- Deel 10: Zaagtafels
NEN-EN 528:2019 Ontw. en
Railgebonden stellingbedieningsapparatuur - Veiligheidseisen voor S/R machines
NEN-EN-IEC 60204-1:2018 nl
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN-IEC 62841-2-1:2018/A11:2019 en
Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines - Veiligheid - Deel 2-1: Bijzondere eisen voor handboren en klopboren
NEN-EN-IEC 62841-3-12:2019 en;fr
Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines - Veiligheid - Deel 3-12: Bijzondere eisen voor verplaatsbare draadsnijmachinesEerder door u bekeken

Bundel 18 bestellen

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl