Concept PGS 33-2 voor commentaar

26-11-2013 Een concept van PGS 33-2 'Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen - Bunkeren van schepen (shore to ship)' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

LNG is een snel groeiende alternatieve brandstof die wordt gebruikt voor vrachtwagens, binnenvaartschepen en zeeschepen in Nederland en Europa. Om LNG op een veilige manier op de Nederlandse markt te zetten zijn er duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig.

Daarom heeft in 2010 de PGS programmaraad besloten een nieuwe PGS publicatie op te stellen over LNG afleverinstallaties. Deel 1, ‘Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is reeds in juni 2013 gepubliceerd. Deel 2 legt de voorschriften vast voor het afleveren (bunkeren) van LNG aan binnenvaartschepen en is nu in concept gereed.

Doelen

PGS 33-2 heeft tot doel om bij de aflevering van LNG aan voer- en vaartuigen veiligheids- en milieuvriendelijke-aspecten te borgen. Verder wil de PGS procedures verduidelijken en vereenvoudigen ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van LNG afleverinstallaties. Tot slot is het doel de state-of-art ontwikkelingen en ervaringen met LNG te vatten in een richtlijn met heldere voorschriften.

Commentaar leveren

U kunt hier het concept PGS 33-2 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. U kunt uw reactie uiterlijk tot 2 januari 2014 sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het ...

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publica...

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tank...

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verb...

Meer nieuws