Dodemansknop uit PGS 25 gehaald

18-01-2013 Versie 1.2 van PGS 25 is nu beschikbaar. Met een opmerkelijke wijziging. De zogenaamde dodemansknop is uit de PGS verwijderd.

De dodemansknop is een veiligheidsvoorziening die ooit in voorgaande versies van PGS 25 'aardgas afleverinstallaties voor voertuigen' was opgenomen. De stand der techniek maakt nu dat deze voorziening is achterhaald. Daarom heeft het PGS 25-team de tekst van PGS 25 gewijzigd. De tekst is recent goedgekeurd door de PGS-programmaraad.

Versie 1.2 is een tweede wijziging ten opzichte van de publicatie uit 2009. De details van de wijziging zijn op pagina 2 van de publicatie terug te vinden.

Bekijk alle normen die worden genoemd in PGS 25!

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civ...

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

Meer nieuws