Nieuwe en gewijzigde PGS'en

22-05-2014 Er is nieuws van het PGS front: een een nieuwe telg aan de PGS boom is bijgekomen: PGS 33-2. Twee bestaande, PGS 9 en PGS 12, zijn ook geactualiseerd.

Hier volgen kort de belangrijkste wijzigingen en aanwijzingen voor de doelgroep van deze PGS'en.

Nieuw: PGS 33-2 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen

PGS 33-2 gaat over afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen. Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector (zowel wegvervoer als binnenvaart) aangezien LNG een hoge energiedichtheid heeft en relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen.

Vanwege het snelle succes van LNG loopt de wetgeving deels achter de feiten aan. Ondertussen moeten de afleverinstallaties wel gebouwd blijven worden, met vooral gemeenten en provincies als betrokken partijen. "Daarvoor is een PGS bijzonder handig", zegt Paula Bohlander. "Daarin staat de laatste stand der techniek. Je kunt er dus van uit gaan dat wanneer je een PGS gebruikt, alles volgens de wettelijke regels gebeurt. Bovendien zorgt een PGS voor uniformiteit; in de ene gemeente gebeurt het opstellen van een bouwvergunning dan met dezelfde uitgangspunten als in een andere."

Wijzigingen
In PGS 33-2 zijn aanvullende voorschriften voor PGS 33-1 (vanwege het internationale karakter ervan inmiddels ook vertaald in het Engels!) opgenomen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van LNG-bunkerinstallaties op het land en op een drijvende inrichting. Hierdoor wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidafstanden belangrijk.

Naar PGS 33-2

Update: PGS 9 Cryogene gassen

PGS 9 is aan een update onderworpen. Deze PGS gaat over cryogene gassen en de oorspronkelijke tekst was na lange tijd aan een revisie toe. "De regels gingen alleen over zuurstof, maar werden ook voor andere cryogene gassen gebruikt. Dat is nu verder gespecificeerd."

Deze update is daarmee vooral handig voor bedrijven die wat kleinere gastanks gebruiken, zoals ziekenhuizen en laboratoria. Wat is er verder gewijzigd? De interne veiligheidsafstanden tussen verschillende opslagtanks zijn nu herberekend door het RIVM. Voor de meeste gevallen zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden. Ook zijn er extra eisen gesteld aan de omgeving, ruimtelijke indeling van de opslagvoorziening en aan de fundatie.

Naar PGS 9

Update: PGS 12 Opslag en verlading van ammoniak

Een laatste update betreft PGS 12, over de opslag en verlading van ammoniak. Deze geactualiseerde richtlijn geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en verlading van ammoniak en het beperken van eventuele effecten. Het betreft opslag onder druk in zowel cilinders als bollen als in gekoelde atmosferische tanks waarbij geen ondergrens of bovengrens wordt gesteld voor het volume van de opslag van ammoniak.

Enkele belangrijke veranderingen bij de herziene PGS 12 zijn dat gasdetectie met alarmering nu verplicht is, dat er bluswatermonitoren in plaats van waterslangen geplaatst moeten worden. Ook kunnen nu bij grootschalige opslag op basis van risk based inspection alternatieve inspectiemethoden worden gebruikt. De nieuwe versie vervangt PGS 12:2009.

Naar PGS 12

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de PGS'en? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de Programmaraad PGS via telefoon: (015) 2 690 120 of via e-mail: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Ontwerp PGS 13 ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

02-02-2018 Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel’ is omgezet in...

Meer nieuws