Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar

26-11-2013 De nieuwe versie van PGS 19 is te downloaden van de PGS-website en bij NEN. In PGS 19 zijn eisen opgenomen voor de opslag van propaan en butaan. Er zijn enkele belangrijke veranderingen.

Eén van de belangrijkste veranderingen van deze herziening van PGS 19 is onder andere dat de publicatie in de lay-out gezet is zoals die voor de gehele PGS-reeks geldt. Ook is de PGS in lijn gebracht met Europese normen en regelgeving (waaronder een eerste afstemming met EU-GHS). De classificatie is reeds gebaseerd op de CLP-regelgeving.

Verder zijn interne veiligheidsafstanden herrekend door het RIVM. Voor de meeste situaties zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden. Tot slot is ondergrondse opslag ruimer mogelijk gemaakt door te verwijzen naar internationale regelgeving, en is er waardering voor de veiligheidsmaatregelen die vertaald kunnen worden in een effectiever gebruik van de ruimte om de tank.

Download PGS 19

Trainingen

Graag maken we u ook attent op de trainingen over de toepassing van deze nieuwe PGS 19, die in samenwerking met NEN en de VVG worden gegeven.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

Trainingen

5 okt
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
5 okt
Introductie in de Veiligheidsladder

PGS Nieuws

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Meer nieuws