Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar

26-11-2013 De nieuwe versie van PGS 19 is te downloaden van de PGS-website en bij NEN. In PGS 19 zijn eisen opgenomen voor de opslag van propaan en butaan. Er zijn enkele belangrijke veranderingen.

Eén van de belangrijkste veranderingen van deze herziening van PGS 19 is onder andere dat de publicatie in de lay-out gezet is zoals die voor de gehele PGS-reeks geldt. Ook is de PGS in lijn gebracht met Europese normen en regelgeving (waaronder een eerste afstemming met EU-GHS). De classificatie is reeds gebaseerd op de CLP-regelgeving.

Verder zijn interne veiligheidsafstanden herrekend door het RIVM. Voor de meeste situaties zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden. Tot slot is ondergrondse opslag ruimer mogelijk gemaakt door te verwijzen naar internationale regelgeving, en is er waardering voor de veiligheidsmaatregelen die vertaald kunnen worden in een effectiever gebruik van de ruimte om de tank.

Download PGS 19

Trainingen

Graag maken we u ook attent op de trainingen over de toepassing van deze nieuwe PGS 19, die in samenwerking met NEN en de VVG worden gegeven.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Concept PGS 35 Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen gereed

08-08-2017 Het concept van PGS 35 ‘Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ is volgens ...

Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen gereed

08-08-2017 Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is o...

Handreiking UPD voor VBB-systemen

08-08-2017 De ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbe...

Handreiking PGS risicobenadering beschikbaar

06-06-2017 De PGS-reeks wordt omgezet naar een nieuwe stijl. Dit gebeurt in PGS-teams, op basis van een risicob...

Meer nieuws