Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

21-03-2013 Als IPPC-bedrijven een vergunning aanvragen, moet het bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning rekening houden met de Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).

Dit staat in de Regeling omgevingsrecht (MOR, artikel 9.2). In de bijlage van de regeling staat een lijst met deze Nederlandse informatiedocumenten. De lijst is per 1 januari 2013 geactualiseerd.

De lijst in de bijlage van het MOR bevat nu de in 2011 geactualiseerde publicaties uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen:

  • PGS 8:2011 ‘Organische peroxiden: Opslag’
  • PGS 15:2011 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’
  • PGS 25:2009 versie 1.1 ‘Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen’
  • PGS 28:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’
  • PGS 30:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’

IPPC

Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn (richtlijn inzake industriële emissies) vergunningsplichtig is. Voor IPPC-installaties betekent dit dat ze (binnen vier jaar) aan deze laatste versies van de PGS moeten voldoen.

Deze, en andere PGS-publicaties zijn te downloaden via de site www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Normenoverzicht

Om aan de PGS-eisen te voldoen, wordt naar verschillende normen verwezen. NEN heeft de PGS-gerelateerde normen in een overzicht beschikbaar en in NEN Connect. Zie de PGS-pagina.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civ...

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

Meer nieuws