Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

21-03-2013 Als IPPC-bedrijven een vergunning aanvragen, moet het bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning rekening houden met de Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).

Dit staat in de Regeling omgevingsrecht (MOR, artikel 9.2). In de bijlage van de regeling staat een lijst met deze Nederlandse informatiedocumenten. De lijst is per 1 januari 2013 geactualiseerd.

De lijst in de bijlage van het MOR bevat nu de in 2011 geactualiseerde publicaties uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen:

  • PGS 8:2011 ‘Organische peroxiden: Opslag’
  • PGS 15:2011 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’
  • PGS 25:2009 versie 1.1 ‘Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen’
  • PGS 28:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’
  • PGS 30:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’

IPPC

Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn (richtlijn inzake industriële emissies) vergunningsplichtig is. Voor IPPC-installaties betekent dit dat ze (binnen vier jaar) aan deze laatste versies van de PGS moeten voldoen.

Deze, en andere PGS-publicaties zijn te downloaden via de site www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Normenoverzicht

Om aan de PGS-eisen te voldoen, wordt naar verschillende normen verwezen. NEN heeft de PGS-gerelateerde normen in een overzicht beschikbaar en in NEN Connect. Zie de PGS-pagina.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Ontwerp PGS 13 ammoniak koelinstallaties gepubliceerd

02-02-2018 Het concept van PGS 13 'koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel’ is omgezet in...

Meer nieuws