Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

21-03-2013 Als IPPC-bedrijven een vergunning aanvragen, moet het bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning rekening houden met de Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).

Dit staat in de Regeling omgevingsrecht (MOR, artikel 9.2). In de bijlage van de regeling staat een lijst met deze Nederlandse informatiedocumenten. De lijst is per 1 januari 2013 geactualiseerd.

De lijst in de bijlage van het MOR bevat nu de in 2011 geactualiseerde publicaties uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen:

  • PGS 8:2011 ‘Organische peroxiden: Opslag’
  • PGS 15:2011 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’
  • PGS 25:2009 versie 1.1 ‘Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen’
  • PGS 28:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’
  • PGS 30:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’

IPPC

Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn (richtlijn inzake industriële emissies) vergunningsplichtig is. Voor IPPC-installaties betekent dit dat ze (binnen vier jaar) aan deze laatste versies van de PGS moeten voldoen.

Deze, en andere PGS-publicaties zijn te downloaden via de site www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Normenoverzicht

Om aan de PGS-eisen te voldoen, wordt naar verschillende normen verwezen. NEN heeft de PGS-gerelateerde normen in een overzicht beschikbaar en in NEN Connect. Zie de PGS-pagina.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het ...

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publica...

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tank...

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verb...

Meer nieuws