PGS 12 voor commentaar beschikbaar

21-05-2013 Een concept van PGS 12 'Ammoniak: opslag en verlading' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 12 uit 1999.

Het concept van PGS 12 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad

Commentaar leveren?

U kunt het concept PGS 12 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

Let wel: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld. U kunt uw reactie uiterlijk tot 16 juni 2013 sturen aan: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen

Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 12-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat een nieuwe versie van PGS 12 in het laatste kwartaal van 2013 wordt gepubliceerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de PGS reeks, kunt u contact opnemen met Paula Bohlander via pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het ...

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publica...

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tank...

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verb...

Meer nieuws