PGS 12 voor commentaar beschikbaar

21-05-2013 Een concept van PGS 12 'Ammoniak: opslag en verlading' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 12 uit 1999.

Het concept van PGS 12 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad

Commentaar leveren?

U kunt het concept PGS 12 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

Let wel: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld. U kunt uw reactie uiterlijk tot 16 juni 2013 sturen aan: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen

Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 12-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat een nieuwe versie van PGS 12 in het laatste kwartaal van 2013 wordt gepubliceerd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de PGS reeks, kunt u contact opnemen met Paula Bohlander via pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

Trainingen

5 okt
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
5 okt
Introductie in de Veiligheidsladder

PGS Nieuws

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Meer nieuws