PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Deze publicatie is bedoeld voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Hieronder vallen ook mengsels van gevaarlijke vloeistoffen op waterbasis. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de CPR 9-serie opgesteld als richtlijnen voor het ontwerp en het gebruik van tankinstallaties voor de opslag van vloeibare brandstoffen.

De reikwijdte van deze PGS bestrijkt opslag in tankinstallaties van de conform ADR gedefinieerde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels alsmede die vloeibare stoffen en mengsels die vanuit CLP verordening de H-zinnen H340, H350 of H360 voeren. Voor deze PGS wordt voor stof de definitie gehanteerd die luidt: chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder aantasting van de stabiliteit van de stof of wijziging van de samenstelling. Een mengsel is een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.Download PGS 31

U kunt deze PGS 31 hier downloaden

Normen en richtlijnen

In PGS 31 worden normen en richtlijnen genoemd. Deze kunt u als NEN Connect pakket aanschaffen, vraagt u hiervoor een vrijblijvende maatwerk offerte aan.

Bij een maatwerkcollectie stelt u zelf uw normencollectie samen. U spreekt het aantal normen met ons af en kunt uw normen eenvoudig zelf toevoegen aan uw collectie op het moment dat het u uitkomt. Lees meer over NEN Connect maatwerk.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

Trainingen

5 okt
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
5 okt
Introductie in de Veiligheidsladder

PGS Nieuws

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Meer nieuws