PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Deze publicatie is bedoeld voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Hieronder vallen ook mengsels van gevaarlijke vloeistoffen op waterbasis. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de CPR 9-serie opgesteld als richtlijnen voor het ontwerp en het gebruik van tankinstallaties voor de opslag van vloeibare brandstoffen.

De reikwijdte van deze PGS bestrijkt opslag in tankinstallaties van de conform ADR gedefinieerde gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels alsmede die vloeibare stoffen en mengsels die vanuit CLP verordening de H-zinnen H340, H350 of H360 voeren. Voor deze PGS wordt voor stof de definitie gehanteerd die luidt: chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder aantasting van de stabiliteit van de stof of wijziging van de samenstelling. Een mengsel is een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen.Download PGS 31

U kunt deze PGS 31 hier downloaden

Normen en richtlijnen

In PGS 31 worden normen en richtlijnen genoemd. Deze kunt u als NEN Connect pakket aanschaffen, vraagt u hiervoor een vrijblijvende maatwerk offerte aan.

Bij een maatwerkcollectie stelt u zelf uw normencollectie samen. U spreekt het aantal normen met ons af en kunt uw normen eenvoudig zelf toevoegen aan uw collectie op het moment dat het u uitkomt. Lees meer over NEN Connect maatwerk.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civ...

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

Meer nieuws